در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

جلسه رئیس ستاد عتبات عالیات استان البرزبا ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز روز یکشنبه مورخ 09/04/98 جناب آقای خیرخواه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز و هیت همراه در دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز حضور یافتند. در این جلسه ابتدا جناب اقای اصغر ترکیان ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز به معرفی و بیان رسالت های دانشگاه فنی و حرفه ای پرداختند و آمادگی دانشگاه را جهت کمک به برنامه های ستاد بازسازی عتبات عالیات اعلام کردند در ادامه ریاست محترم ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز به برنامه های ستاد اشاره نمودند و از مساعدت دانشگاه فنی و حرفه ای تشکر نمودند .در پایان مقرر گردید کارگروهی جهت هماهنگی با ستاد در دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز تشکیل و یک نفر رابط به ستاد معرفی گردد.

نظرات کاربران