در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

ابلاغ حکم ریاست مرکز دختران کرج توسط ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرزجناب آقای اصغر ترکیان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز در روز سه شنبه مورخ 11/03/98 ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز جناب آقای اصغر ترکیان به همراه حراست استان در مرکز آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج حضور یافتند و حکم ریاست مرکز دختران کرج را خدمت سرکار خانم دکتر حقیقی ابلاغ کردند و همچنین در جلسه ای با شورای معاونین به بررسی موضاعات موجود و ارائه پیشنهادات در خصوص مرتفع شدن مسائل پرداختند.سپس از دوایر اداری و پروژه های عمرانی در حال انجام بازدید بعمل آوردند.

نظرات کاربران