در حال بارگذاری ...
یکشنبه 29 فروردین 1400
  • اطلاعیه مهم کارآموزی

    باسمه تعالی

    اطلاعیه کارآموزی

    به اطلاع دانشجویانی که این ترم کارآموزی انتخاب کرده اند میرساند منتظر تماس استاد کارآموزی خود باشند وسپس پس از تماس استاد فرمهای کارآموزی را برای استاد واتساپ یا ایمیل کرده ودرمرحله آخر از طریق میز خدمت درخواست خود را برای دریافت معرفی نامه کارآموزی ثبت نمایند،اطلاعات لازم برای معرفی نامه:شماره دانشجویی،رشته،نام استاد وعنوان محل کارآموزی/لطفا بیشتر از یکبار تقاضای خود را ثبت نکنید ،به تقاضاهای بیشتر از یکبار پاسخ داده نخواهد شد.معرفی نامه کارآموزی  پس از تایید فرمهای کارآموزی توسط مدیرگروه،از طریق میز خدمت صادر خواهد شدونیازی به مراجعه حضوری دانشجو نمی باشد.

    نظرات کاربران