در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

بازدید نمایندگان نظارت و ارزیابی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای از مراکز استان البرز

بازدید نمایندگان نظارت و ارزیابی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای از مراکز استان البرز

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز ، با حضوری شدن کلاسها و حضور دانشجویان در مراکز،روزیکشنبه مورخ۱۴۰۱/۲/۱۸ نمایندگان حوزه نظارت ،ارزیابی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای از کارگاهها،خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویس های مراکز استان البرز بازدید به عمل آوردند و همچنین از نزدیک در جریان طبخ و توزیع غذای دانشجویان قرار گرفتند.

 


تاریخ انتشار

نظرات کاربران