در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

شماره تماس

شماره تماس کارکنان

برای تماس با شماره های داخلی ابتدا با یکی از شماره تماس های تلفن داخلیتماس گرفته و پس از برقراری ارتباط  شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید

شماره تماس های  تلفن داخلی  02632514611  ،   02632567008  ، 02632519290   پیش شماره کرج 026

 

نام اداره

نام واحد

نام همکار

شماره تماس داخلی

شماره تماس مستقیم

حوزه ریاست

رئیس دانشگاه

اصغر ترکیان

 

02632544373

رئیس اداره حوزه ریاست و روابط عمومی - ستاد شاهد

جواد فیضی خلف

 

02632544373

رئیس اداره حراست

یاسر خلج

 

02632541188

معاون اداری و مالی

سلطانمراد خزایی

14

02632548678

معاون دانشجویی و فرهنگی

محمد ترابیگی

15

02632503656

 

فکس دانشگاه

 

 

02632506714

آموزش

رئیس اداره آموزش

ابراهیم حیاتی

20

02632538231

کارشناس رشته های برق ، آسانسور و پله برقی

خانم اسمعیلی

21

02632519290

02632514611

02632567008

 

کارشناس رشته های الکترونیک و کامپیوتر

25

رشته های ساختمان و معماری

رامتین امیری

22

کارشناس رشته حسابداری و امورنظام وظیفه

خانم  پورحسین

23

رشته های ساخت و تولید و مکانیک خودرو

و تعمیرونگهداری خودرو

علی عیوضی زاده

24

بایگانی آموزش

قاسم  عبادی

26

کارشناسان فارغ التحصیلان

سهراب دولتی- خانم رسولی

19

کارشناس امور مدرسان -کارشناس دروس عمومی و پایه

خانم قپانداران

35

رئیس اداره آموزش های آزاد

مهدی صالحی

34

 

سرپرست کارگاه مکانیک خودرو

سید مهدی مخلصی 31  
  مدیران گروه های آموزشی (عظیمیه)     02632538232

 

معاون آموزشی ، پژوهشی و فناوری

عزت اله حسن زاده

13

02632567006

پژوهش و فناوری

رئیس اداره پژوهش و فناوری

محرابعلی گلشنی روستا

 

02632519288

رئیس اداره ارتباط با صنعت و کارآموزی

محمد نوروزی

 

کارشناس پژوهش

خانم نوری

 

کارشناس مسئول پژوهش و فناوری

رسول مهدیفر

 

کارشناس پژوهش و فناوری

موسی گلزاری پور

 

اداری

 

 

 

02632548724

رئیس اداره امور اداری

حسین ابراهیمی

44

کارشناس امور اداری

خانم نادری دلپاک

45

مالی

رئیس اداره مالی

خانم وصالی

36

02632560837

کارشناس  امور مالی

 خانم کشاورز

37

کارشناس  امور مالی

خانم بهرامی

38

کارپردازی

کارپرداز

سیروس فیضی

41

02632567005

انبارمرکزی

انباردار

سید صدر الدین حسینی

42

02632567008

دبیرخانه

دبیرخانه

خانم یخچالی

 

02632516545

طرح و برنامه

رئیس اداره فنی و عمرانی

محمد نجفی

48

02632544383

کارشناس فنی

خانم سلطان زاده

49

رئیس اداره طرح و برنامه و بودجه و رفاهی

علی هاشم نژاد

50

نگهبانی

نگهبانی عظیمیه

 

 

02632567005

امور دانشجویی

رئیس اداره امور دانشجویی

محمد کرمی

51

02632519546

رئیس اداره فرهنگی

علیرضا خاکپور

52

کارشناس امور دانشجویی

خانم رنجبر

53

کارشناس مسئول تربیت بدنی

سعید سربلوکی

54

02632567008

 

نظرات کاربران