در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401
  •  با سلام و آرزوی توفیق

    احتراماً، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید  و آرزوی سلامتی برای تمامی همکاران و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای و تشکر از واحدهای استانی و مراکز تابعه، نظر به شیوع گسترده ی ویروس کرونا، و بوجود آمدن وقفه در خدمات حضوری و احتمال تمدید حالت فعلی در روزهای آتی برای رفع مشکل به وجود آمده ، قطعاً می توان از طریق بهره گیری از امکانات فضای مجازی و خدمات الکترونیک تسهیلاتی را برای انجام امور جاری دانشجویان ایجاد نمود. تهدیدهای ناشی از این شرایط را به فرصت ممتازی برای اثبات پتانسیل بالای دانشگاه در زمینه ی پیشبرد اهداف تعیین شده در حوزه ی خدمات غیرحضوری و الکترونیکی تبدیل نمود. به این منظور با ایجاد میز خدمت، دانشجویان محترم می توانند با مدنظر قرار دادن موارد زیر نسبت به ثبت درخواست اقدام نموده و از خدمات اداری دانشکده /آموزشکده خود بهره مند گردند. 

    درکلیه درخواست ها درج نام ، نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره دانشجویی ، رشته و مقطع تحصیلی و شماره همراه الزامی است.

  • میز خدمت